2018 - 2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS KAYITLARI

         • Üniversitemiz 2018-2019 öğretim yılı Akademik Takvimi’ne göre; Güz Dönemi ücret ödemeleri 10-14 Eylül 2018, ders kayıtları ve danışman onayları 20-21 Eylül 2018, ders ekleme-bırakma ve danışman onayları da 04-05 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Ödemeler sadece Türk Lirası olarak yapılacak ve 05 Ekim 2018 tarihinden sonra kayıt işlemi yapılmayacaktır.

         • 15 Eylül-05 Ekim 2018 tarihleri arasında yatırılacak ücretlerde ayrıca KDV dahil 240 TL. gecikme ücreti uygulanacaktır.

         • Lisansüstü öğrencilerinin Güz dönemi için Dolar üzerinden yatırılacak ücretlerinde 07 Eylül 2018 tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru (6.4904) esas alınacak olup, Bahar Dönemi için de Ocak ayı içerisinde üniversitemiz yönetimi tarafından belirlenip ilan edilecektir.

         • Öğrencilerimiz, güz dönemi ücretlerini yalnızca VakıfBank’ın Türkiye’deki tüm şube, ATM’lerinden ve internet bankacılığından öğrenci numarasıyla yatırabilecektir.

         • Yaz öğretiminde bir öğrenci toplam kredisi 12’yi aşmamak üzere en çok üç ders alabilmektedir. Tanımlı yaz öğretimi bursundan yaralanan öğrencilerimiz Yaz Öğretimi Yönetmeliği kapsamında 3. bir derse kayıt yaptırmak isterlerse, o ders için kurumsal kredi başına 550 TL. ücret yatırmaları gerekmektedir.

         • Öğretim ücretlerini 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında yatıran öğrencilerin ücret bilgileri programa otomatik aktarılacak olup, öğretim ücretini zamanında ve eksiksiz yatıran öğrenciler ders kayıt programı açıldığında programa girebileceklerdir.

         • Ders kayıtları tamamen internet üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin ders kayıt ekranında yapmış olduğu her türlü işlem bilgisi, öğrenci bilgisi, öğrenci onay yeri ve zamanı ile danışman onayı gibi veriler dijital ortamda saklanacaktır.

         • Tüm Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri kayıt işlemlerini okul dışından veya okuldaki internet laboratuvarlarından kendileri yapacaklardır. Ders kayıt programına giriş yapan öğrenciler dönemde açılan dersleri göreceklerdir. Yönetmelikler çerçevesinde alacakları dersleri seçtikten sonra gruplara yerleştir butonuna tıklayarak seçmiş oldukları derslere yerleştirileceklerdir. Ders programında çakışma olan öğrencileri sistem uyaracak, derslerin hangi saatlerinin çakıştığını kayıt ekranında bildirecektir. Öğrenci saatleri çakışan dersi, tüm sorumluluğu kendinde olmak kaydı ile, isterse çakışmasına rağmen alabilecektir. Derslerini seçen öğrencilerin kayıt işlemini tamamlaması için danışmanından onay alması gerekmektedir. Kayıt işlemi danışman sisteminden danışman ve öğrencinin birlikte verecekleri onay ile sonlandırılacaktır.

         • Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin kayıt sistemine girmeleri ve kayıt ekranında bulunan kaydet butonuna basmaları yeterli olacaktır.

         • Normal öğrenim süresini tamamlayan artık yıl öğrencileri kredi başına 560 TL ödeyeceklerdir. Artık yıl öğrencileri normal öğrenim süresinde faydalandıkları indirimlerinden (kardeş indirimi, Arı Okulları indirimi, mezun indirimi vb.) artık yıl süresince de yararlanmakta olup, toplam indirim oranları öğrenci bilgi sisteminde yer almaktadır. Artık yıl öğrencilerinin ders yükü tabi oldukları müfredatın son sınıf ders yüküdür.

         • Sınav Hakkı Kullanan Öğrenciler (Ders Başına) 500 TL ödeyeceklerdir.

 

ÖĞRENCİ DERS KAYIT PROGRAMI KULLANIMI

Yeni kayıt olan öğrencilerimizin hesapları aktif hale getirildikten sonra sisteme giriş yapabilirler.

Hesaplar için gerekli olan bilgileri http://student.cankaya.edu.tr/?sayfa=hesapbilgileri adresinden öğrenebilirsiniz. İlk hesap açımında şifreler T.C. Kimlik Numarası olarak atanmaktadır. Güvenlik nedeni ile en kısa zamanda şifrelerin değiştirilmesi önerilir.

(Öğrenci Giriş) Ders Kayıt Programı
(Danışman Giriş)--Danışman Onayı Ders Kayıt Programı